การสูญพันธุ์

(เปลี่ยนทางจาก สูญพันธุ์)

การสูญพันธุ์ (อังกฤษ: Extinction) ในทางชีววิทยาและนิเวศวิทยา คือการสิ้นสุดของการดำรงอยู่ของสปีชีส์หรือของสิ่งมีชีวิต[1] ซึ่งทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง โดยทั่วไปแล้ว ถือว่าชั่วขณะของการสูญพันธุ์คือชั่วขณะความตายของสิ่งมีชีวิตตัวสุดท้ายในสปีชีส์นั้น แม้ว่าความสามารถในการผสมพันธุ์และฟื้นตัวอาจจะสูญเสียไปแล้วก่อนหน้านั้นก็ตาม

ภาพเขียน นกโดโด้ ตัวอย่างของการสูญพันธุ์ยุคใกล้

รายชื่อสัตว์สูญพันธุ์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สัตว์ป่า 10 สปีชี่ส์ในโลก ที่อาจสูญพันธุ์ในอีก 10 ปี, วันที่สืบค้น 25 พฤษภาคม 2559 จาก www.biodiversity.forest.go.th.
  2. ยุคของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์, วันที่สืบค้น 25 พฤษภาคม 2559 จาก www.lesa.biz.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข