สัตว์พวกหนอนปล้อง

(เปลี่ยนทางจาก Annelida)
สัตว์พวกหนอนปล้อง
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Early Ordovician – Recent[1]
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัมใหญ่: Lophotrochozoa
ไฟลัม: หนอนปล้อง
Lamarck, 1809
Classes and subclasses

Class Polychaeta (paraphyletic?)
Class Clitellata*
   Oligochaeta - earthworms, etc.
   Acanthobdellida
   Branchiobdellida
   Hirudinea - leeches
Class Myzostomida
Class Archiannelida (polyphyletic)
*Some authors consider the subclasses under Clitellata to be classes

สัตว์พวกหนอนปล้อง หรือ แอนเนลิดา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Annelid) เป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่ ไส้เดือนดิน ไส้เดือนทะเลและปลิงน้ำจืด ลำตัวกลมยาว คล้ายวงแหวนต่อกันเป็นปล้องอย่างแท้จริง อวัยวะภายนอกและภายในจัดเป็นชุดซ้ำ ๆ กันในแต่ละปล้องไปตลอดตัว ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตเป็นอิสระ มีส่วนน้อยที่เป็นปรสิต ผิวหนังปกคลุมด้วยคิวติเคิลบาง มีต่อมสร้างเมือก มีระยางค์เป็นแท่งแข็งหรือเดือยในแต่ละปล้อง ช่วยในการเคลื่อนที่ ลำตัวมีกล้ามเนื้อวงกลมและกล้ามเนื้อตามยาว ซีลอมแบ่งเป็นห้อง ๆ ตามลำตัวตามปล้องลำตัว การหายใจผ่านทางผิวหนัง ระบบขับถ่ายมีเนฟฟริเดียมปล้องละ 1 คู่ นำของเสียมาตามท่อ เปิดสู่ภายนอก ระบบประสาทมีปมสมอง 1 คู่เชื่อมไปยังเส้นประสาทกลางตัวด้านล่างซึ่งมีปมประสาทและเส้นประสาทย่อย มีเซลล์รับสัมผัสกลิ่นและแสง ระบบสืบพันธุ์มีทั้งแบบแยกและไม่แยกเพศ แต่ไม่สามารถผสมพันธุ์ภายในตัวเองได้

การจัดจำแนก

แก้
  1. Budd, G. E.; Jensen, S. (May 2000). "A critical reappraisal of the fossil record of the bilaterian phyla". Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society. 75 (2): 253–95. doi:10.1111/j.1469-185X.1999.tb00046.x. PMID 10881389.