เปิดเมนูหลัก

ไดยีมิดา

(เปลี่ยนทางจาก Dicyemida)

ไดยีมิดา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Dicyemida) เป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง