เปิดเมนูหลัก

ไดยีมิดา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Dicyemida) เป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง