ลอริซิเฟอรา

(เปลี่ยนทางจาก Loricifera)

ลอริซิเฟอรา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Loricifera) เป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง