เปิดเมนูหลัก

ทีโนฟอรา

ทีโนฟอรา เรียกว่า หวีวุ้น

ทีโนฟอรา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Ctenophora) เป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพบตามชายฝั่งทะเล โครงสร้างคล้ายสัตว์ในไฟลัมไนดาเรียที่มีรูปร่างแบบกระดิ่งคว่ำ แต่ที่ต่างไปคือลำตัวเป็นทรงกลม มีด้านปากและด้านตรงข้ามปาก เทนทาเคิลไม่มีเข็มพิษ สืบพันธุ์แบบไม่แยกเพศ ปฏิสนธิภายนอก โดยไข่และสเปิร์มใช้ปากเป็นทางออก อยู่ในน้ำเค็มทั้งหมดว่ายน้ำอย่างอิสระ เคลื่อนที่โดยแผงหวี ได้แก่ หวีวุ้น

โดยสัตว์เหล่านี้มีลักษณะ

-ลำตัวโปรงใส

-เคลื่อนที่โดยอาศัยการพัดโบกของชิเลีย (cilia)

-มีเทนตาเคิล 2 เส้น

-รอบตัวแบ่งเป็น 8 ส่วน โดยมีแถบชิเลียยาว 8 แถว มีลักษณะคล้ายชี่หวี

หวีวุ้นแก้ไข

หวีวุ้นเป็นสัตว์ลักษณะคล้ายฟอง มีหางเพื่อลอยตัวได้