โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ ถนนมหาสารคาม - โกสุมพิสัย ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขตเจริญราชเดช

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
Mahachai Pittayakarn School

Mahachai Pittayakarn School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 4 ถนนมหาสารคาม - โกสุมพิสัย ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
พิกัด16°10′59″N 103°12′37″E / 16.183118°N 103.210242°E / 16.183118; 103.210242
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.ช. M.Y.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก)
สถาปนา10 เมษายน พ.ศ. 2528 (39 ปี 70 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1044410582
ผู้อำนวยการนายบัณฑิต วิเท่ห์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี████ ขาว - แดง
เพลงมาร์ชมหาชัยพิทยาคาร
เว็บไซต์mahachaipit.thai.ac

ประวัติโรงเรียน

แก้

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2528 ในระยะ 2 ปีการศึกษาแรกได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) ให้ใช้อาคารบานบุรีเป็นอาคารเรียน ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินจาก นายจิระศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยคณาสวัสดิ์ จำนวน 30 ไร่ อยู่ตรงข้ามสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการรักษาดินแดน เอฟ.เอ็ม.รด.มหาสารคาม แต่เนื่องจาก มีปัญหาเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงต้องหาที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดมหาสารคามได้จัดหาที่ดินแปลงใหม่มีเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ 3 งาน อยู่ตรงข้ามสถานีทดลองพืชไร่จังหวัดมหาสารคาม (ปัจจุบันคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม) และวัดป่าสันติวันพันชาติ ติดกับสำนักงานพัฒนาและเผยแพร่พลังงานส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน และได้ย้ายออกมาจัดการเรียนการสอนในสถานที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน[1]


สัญลักษณ์

แก้

ตราและสีประจำโรงเรียน

แก้
 • ตราโรงเรียน รูปดาบวางอยู่บนหนังสือ หมายถึง การใฝ่หาความรู้ด้วยความขยันหมั่นเพียร เพื่อความเฉลียวฉลาดหลักแหลมแห่งปัญญา ดาบที่วางอยู่บนหนังสือเป็นดาบของท่านท้าวมหาชัย หรือพระเจริญราชเดช (กวด ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) อดีตเจ้าเมืองมหาสารคามและโรงเรียนได้รับเกียรติใช้ชื่อ “มหาชัย” เป็นชื่อของโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร)
 • สีประจำโรงเรียน ขาว - แดง
  • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์และมีจรรยามารยาทงาม
  • สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทนและกล้าหาญ

คำขวัญ ปรัชญาและอัตลักษณ์

แก้
 • คำขวัญของโรงเรียน ลูกมหาชัยเป็นคนดี มีวินัย
 • ปรัชญาของโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก
 • อัฒลักษณ์ของโรงเรียน ศีล สมาธิ ปัญญา [2]

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้

อาคาร สถานที่

แก้

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร มีเนื้อที่ 61 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนมหาสารคาม - โกสุมพิสัย ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 ตั้งอยู่ตรงข้ามศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม และวัดป่าสันติวันพันชาติ ติดกับสำนักงานพัฒนาและเผยแพร่พลังงานส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง หอประชุม โรงอาหารและสนามฟุตบอล[3]

การจัดการศึกษา

แก้

หลักสูตร

แก้

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมแปดกลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน

แก้
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง

แก้
 1. ประวัติโรงเรียน[ลิงก์เสีย]
 2. "สัญลักษณ์โรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-24. สืบค้นเมื่อ 2017-10-12.
 3. "ข้อมูลสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-24. สืบค้นเมื่อ 2017-10-12.

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้