นวลจันทร์ เป็นแขวงหนึ่งในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

แขวงนวลจันทร์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Nuan Chan
ถนนรัชดา-รามอินทรา บริเวณโรงพยาบาลนวเวช
ถนนรัชดา-รามอินทรา บริเวณโรงพยาบาลนวเวช
แผนที่เขตบึงกุ่ม เน้นแขวงนวลจันทร์
แผนที่เขตบึงกุ่ม เน้นแขวงนวลจันทร์
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบึงกุ่ม
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด8.615 ตร.กม. (3.326 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด43,855 คน
 • ความหนาแน่น5,090.54 คน/ตร.กม. (13,184.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10240, 10230 (เฉพาะซอยนวมินทร์ 103-111)
รหัสภูมิศาสตร์102705
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงนวลจันทร์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตบึงกุ่ม มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1027&rcodeDesc=เขตบึงกุ่ม 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.