นวมินทร์ เป็นแขวงหนึ่งในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

แขวงนวมินทร์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Nawamin
แผนที่เขตบึงกุ่ม เน้นแขวงนวมินทร์
แผนที่เขตบึงกุ่ม เน้นแขวงนวมินทร์
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบึงกุ่ม
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด4.885 ตร.กม. (1.886 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด26,338 คน
 • ความหนาแน่น5,391.61 คน/ตร.กม. (13,964.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10240,
10230 (เฉพาะซอยนวมินทร์ 103–111)
รหัสภูมิศาสตร์102704
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงนวมินทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตบึงกุ่ม มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1027&rcodeDesc=เขตบึงกุ่ม 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.