เครือราชรัฐ หรือ เครือรัฐของจักรวรรดิ (เยอรมัน: Reichskreis ไรช์สไคร์ส) หมายถึงกลุ่มรัฐในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1]ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยในการจัดระบบบริหารของราชสภา, เพื่อเป็นการจัดกลุ่มที่มีความเหมาะสมในการใช้ระบบการป้องกันทางทหารร่วมกัน และในการเก็บภาษีของหลวง นอกจากนั้นก็เป็นการจัดระบบภายใน “ระบบศาลหลวงแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์” (Reichskammergericht) ด้วย

แผนที่เครือราชรัฐ ค.ศ. 1512 ดินแดนที่ไม่อยู่ในกลุ่มเป็นสีขาว

แต่ละเครือราชรัฐมี "สภาเครือราชรัฐ" (เยอรมัน: Kreistag) แต่สมาชิกของสภาเครือราชรัฐเพียงบางคนเท่านั้นที่เป็นสมาชิกของ “ราชสภา

การก่อตั้งเครือราชรัฐ แก้

เดิมเครือราชรัฐมีด้วยกันหกกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1500 ที่เกิดจากการการปฏิรูปจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Imperial Reform) ที่ได้แก่:

เดิมเครือราชรัฐอยู่ภายใต้อำนาจของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก โดยที่รัฐผู้คัดเลือกมิได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือราชรัฐ แต่ในปี ค.ศ. 1512 ก็ได้มีการเพิ่มเครือราชรัฐขึ้นใหมอีกสี่กลุ่มที่ได้แก่:

เครือราชรัฐทั้งสิบดำรงอยู่โดยแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงต้นคริสต์ทศวรรษ 1790 เมื่อ สงครามการปฏิวัติฝรั่งเศสนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่แผนที่ทางการเมืองของจักรวรรดิ

ดินแดนนอกเครือราชรัฐ แก้

ดินแดนหลายดินแดนมิได้รวมเข้ามาในเครือราชรัฐใด ที่ได้แก่:

อ้างอิง แก้

  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่ม แก้