เครือราชรัฐโอเบอร์ซัคเซิน

เครือราชรัฐโอเบอร์ซัคเซิน หรือ (เยอรมัน: Obersächsischer Reichskreis) เป็นหนึ่งในเครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1]ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1512 ที่มีรัฐผู้คัดเลือกซัคเซินและรัฐผู้คัดเลือกบรันเดินบวร์คเป็นรัฐนำของกลุ่ม

แผนที่แสดงเครือราชรัฐเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 สีม่วงบนแผนที่คือเครือราชรัฐโอเบอร์ซัคเซิน

อ้างอิง แก้

  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่ม แก้