ราชอาณาจักรอิตาลี (ยุคกลาง)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ราชอาณาจักรอิตาลี (แก้ความกำกวม)

ราชอาณาจักรอิตาลี (ละติน: Regnum Italiae หรือ Regnum Italicum) เป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นโดยชนลอมบาร์ดผู้เข้ามารุกรานคาบสมุทรอิตาลีหลังจากที่ราชอาณาจักรออสโตรกอธถูกทำลายในปี ค.ศ. 568 อาณาจักรลอมบาร์ดเป็นอาณาจักรที่มีความมั่นคงกว่าราชอาณาจักรออสโตรกอธก่อนหน้านั้น แต่ในปี ค.ศ. 774 ชนแฟรงค์ที่นำโดยชาร์เลอมาญก็เข้ามารุกรานโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการป้องกันสถาบันพระสันตะปาปาและได้รับชัยชนะต่ออาณาจักรลอมบาร์ด ชนแฟรงค์รักษาบริเวณอิตาลี-ลอมบาร์ดแยกจากจักรวรรดิของตนเอง แต่อาณาจักรลอมบาร์ดก็ประสบกับการแบ่งแยกเขตแดน สงครามกลางเมือง และวิกฤติการณ์สืบราชบัลลังก์เช่นเดียวกับที่จักรวรรดิคาโรแล็งเชียงต้องประสบมาจนกระทั่งถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 เมื่ออาณาจักรอิตาลีได้รับอิสรภาพแต่ก็ยังเป็นอาณาจักรที่ปกครองแบบกระจายอำนาจ ในปี ค.ศ. 951 สมเด็จพระจักรพรรดิออตโตที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นพระมหากษัตริย์เยอรมนีอยู่แล้วก็อ้างสิทธิในราชบัลลังก์อิตาลี ราชบัลลังก์อิตาลีและเยอรมนีรวมกันกลายเป็นพื้นฐานของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1] รัฐบาลกลางในอิตาลีสูญหายไปอย่างรวดเร็วในยุคกลางตอนกลาง (High Middle Ages) แต่ปรัชญาของความเป็นอาณาจักรยังมีอยู่ เมื่อมาถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาความคิดนี้ก็เป็นเพียงความคิดที่ไม่มีมูลและในสัญญาสงบศึกเวสต์เฟเลีย (Peace of Westphalia) (ค.ศ. 1648) ความคิดเรื่องอาณาจักรก็หายไปทั้งทางปรัชญาและทางกฎหมาย แต่อาจจะยังหลงเหลืออยู่เพียงในนามมาจนเมื่อจักรวรรดิถูกยุบในปี ค.ศ. 1806 ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ก็ได้ก่อตั้งราชอาณาจักรของพระองค์เองขึ้น “ราชอาณาจักรอิตาลี (นโปเลียน)” (Regno d'Italia) ที่ไม่มีส่วนใดที่หลงเหลือมาจากอาณาจักรในยุคกลาง

ราชอาณาจักรอิตาลี
Regnum Italicum (ลาติน)
ราชอาณาจักร

ค.ศ. 855ค.ศ. 1801
 

ธงชาติ (ป. 1430–1806) มงกุฎเหล็ก
เขตแดนราชอาณาจักรอิตาลี (สีเขียวเข้ม)
ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (สีเขียวอ่อน)
เมืองหลวง พาเวีย (ต่อมา: มิลาน และ มอนซา)
ภาษา ลอมบาร์ด, ลาติน, ภาษาพูดอิตาลี (Vernacular Italian)
ศาสนา คริสต์ศาสนา, เพกัน
การปกครอง Non-sovereign ราชาธิปไตยโดยเลือกตั้ง
พระมหากษัตริย์
 -  962 – 973 อ็อทโทที่ 1
 -  1519 – 1556 คาร์ลที่ 5
 -  1792 – 1801 ฟรันทซ์ที่ 2
Arch-Chancellor
 -  962 – 965 (องค์แรก) Bruno of Lotharingia
 -  1784 – 1801 (องค์สุดท้าย) Maximilian Francis of Austria
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 -  Otto I descent in Italy ค.ศ. 951
 -  Coronation
of Otto I
25 ธันวาคม ค.ศ. 961 ค.ศ. 855
 -  ชาร์เลอมาญพิชิต
    ราชอาณาจักรอิตาลี
 
ค.ศ. 774
 -  ปกครองโดยโลแธร์ที่ 1 ค.ศ. 818–855
 -  ออตโตที่ 1 สวมมงกุฎเป็นกษัตริย์อิตาลี
    รวมอิตาลีเป็น
    จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
 
 
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1801
 -  ยุบจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
    อาณาจักรยังคงอยู่
    ตามทฤษฎี
 
 
6 สิงหาคม ค.ศ. 1806
ราชอาณาจักรอิตาลีในปี ค.ศ.1000

อ้างอิงแก้ไข

  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่มแก้ไข