ลอมบาร์ด

(เปลี่ยนทางจาก ชนลอมบาร์ด)

ลอมบาร์ด หรือ ลังโกบาร์ด หรือ ลองโกบาร์ด (อังกฤษ: Lombards หรือ Langobards หรือ Longobards, ละติน: Langobardi) เป็นสาขาหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์เจอร์มานิคที่เดิมมาจากยุโรปเหนือและมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำดานูบ จากบริเวณนั้นลอมบาร์ดก็เข้ารุกรานจักรวรรดิไบแซนไทน์[1]ในคาบสมุทธอิตาลีในปี ค.ศ. 568 ภายใต้การนำของอัลบอยน์ ลอมบาร์ดก่อตั้งราชอาณาจักรอิตาลีที่รุ่งเรืองมาจนถึงปี ค.ศ. 774 เมื่อถูกพิชิตโดยแฟรงค์

Alboin's Italy-it.svg

อ้างอิงแก้ไข

  1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: The Byzantine Empire[1]

ดูเพิ่มแก้ไข