ราชอาณาจักรอิตาลี (นโปเลียน)

ราชอาณาจักรอิตาลี (อิตาลี: Regno d'Italia หรือ Regno Italico, อังกฤษ: Kingdom of Italy) เป็นราชอาณาจักรของจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ก่อตั้งขึ้นโดยนโปเลียนทางตอนเหนือของอิตาลีในปี ค.ศ. 1805 และสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1814 เมื่อนโปเลียนได้รับความพ่ายแพ้

ราชอาณาจักรอิตาลี
(นโปเลียน)
Regno d'Italia
รัฐหุ่นเชิดของจักรวรรดิฝรั่งเศส

ค.ศ. 1805ค.ศ. 1814
 

 

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เมืองหลวง มิลาน
ภาษา อิตาลี
ศาสนา โรมันคาทอลิก
การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์ นโปเลียน
อุปราช เออแฌน เดอ โบอาร์แน
ยุคประวัติศาสตร์ สมัยนโปเลียน
 -  สถาปนาราชอาณาจักร 17 มีนาคม ค.ศ. 1805
 -  ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 19 มีนาคม 1805
 -  นโปเลียนปราบดาภิเษก 26 พฤษภาคม 1805
 -  สนธิสัญญาเพรสบวร์ก 26 ธันวาคม 1805
 -  ยุทธการแม่น้ำมินซิโอ 8 กุมภาพันธ์ 1814
 -  สนธิสัญญาฟงแตนโบล 11 เมษายน ค.ศ. 1814
 -  สนธิสัญญาปารีส 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1814
สกุลเงิน ลีราอิตาลี

ราชอาณาจักรอิตาลีเกิดขึ้นจากสาธารณรัฐอิตาลีที่มีนโปเลียนเป็นประธานาธิบดีได้รับการประกาศให้เป็นราชอาณาจักรโดยมีนโปเลียนเป็นพระมหากษัตริย์และ เออแฌน เดอ โบอาร์เนส์ (Eugène de Beauharnais) เป็นอุปราช นโปเลียนทรงได้รับการสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์ที่มหาวิหารมิลาน[1]ด้วยมงกุฎเหล็กแห่งลอมบาร์ดี

รัฐธรรมนูญแก้ไข

กองทัพแก้ไข

ดูบทความหลักที่: กองทัพนโปเลียนอิตาลี

การล่มสลายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Milan[1]

หนังสืออ่านเพิ่มแก้ไข

  • Connelly, Owen. Napoleon's Satellite Kingdoms (1965)
  • Gregory, Desmond. Napoleon's Italy (2001)
  • Rath, R. John. The Fall of the Napoleonic Kingdom of Italy (1814) (1941)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข