สนธิสัญญาฟงแตนโบล (ค.ศ. 1814)

สนธิสัญญาฟงแตนโบล (ฝรั่งเศส: Traité de Fontainebleau) ซึ่งได้รับการลงนามในวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1814 ที่กรุงปารีส และต่อมาได้รับสัตยาบันในวันที่ 14 เมษายน โดยจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ที่พระราชวังฟงแตนโบล เป็นข้อตกลงระหว่างนโปเลียนกับบรรดาผู้แทนของจักรวรรดิออสเตรีย จักรวรรดิรัสเซีย และราชอาณาจักรปรัสเซีย ซึ่งเป็นการยุติสงครามสหสัมพันธมิตรครั้งที่หก

นโปเลียนลงนามเอกสารสละราชบัลลังก์

สนธิสัญญาฉบับนี้ประกอบด้วย 21 ข้อซึ่งมีสาระสำคัญคือการสละราชบัลลังก์ฝรั่งเศสและอิตาลีของนโปเลียน ตลอดจนการเนรเทศนโปเลียนไปพำนักที่เกาะเอลบาซึ่งตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติก ตลอดจนห้ามมิให้ลูกหลานญาติวงศ์ของนโปเลียนมีอำนาจในฝรั่งเศส[1] อย่างไรก็ตาม นโปเลียนและมเหสียังคงสามารถใช้คำนำหน้าว่าจักรพรรดิและจักรพรรดินีเพื่อเป็นเกียรติยศ[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Alphonse de Lamartine, p. 202. (ข้อที่ 1) His Majesty the Emperor Napoleon renounces, for himself, his successors and descendants as well as for each of the members of his family, all right of sovereignty and domination, as well as over the French Empire and the kingdom of Italy as over all other countries.
  2. Alphonse de Lamartine, p. 202. (ข้อที่ 2) Their Majesties the Emperor Napoleon and the Empress Marie-Louise, will preserve their titles and qualities to enjoy them during their lives. The mother, brothers, sisters nephews and nieces of the Emperor shall equally preserve, wherever they may be sojourning, the titles of princes of his family.