รัฐสันตะปาปา

(เปลี่ยนทางจาก รัฐพระสันตะปาปา)

รัฐสันตะปาปา (อังกฤษ: Papal States; Pontifical States; อิตาลี: Stati Pontificii) หรือ รัฐคริสตจักร (อังกฤษ: State(s) of the Church; อิตาลี: Stato Ecclesiastico; Stato della Chiesa; Stati della Chiesa') เป็นหนึ่งในรัฐทางประวัติศาสตร์ของอิตาลีตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 จนกระทั่งอิตาลีรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันในปี ค.ศ. 1861 โดยการนำของราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย (หลังจากนั้นรัฐพระสันตะปาปาก็ยังมีอยู่จนปี ค.ศ. 1870) รัฐสันตะปาปาเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของพระสันตะปาปา ในสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดมีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณประเทศอิตาลีสมัยใหม่ที่รวมทั้งโรมันยา, มาร์เก, อุมเบรีย และลาซีโอ อำนาจในการปกครองนี้เรียกว่า อำนาจการปกครองของพระสันตะปาปา (Temporal power) ซึ่งเป็นอำนาจในการปกครองเรื่องทางโลก โดยเชื่อว่าพระสันตะปาปานั้นถือดาบ 2 เล่ม ด้วยกัน ดาบทางจิตวิญญาณ คือพระอำนาจขององค์สันตะปาปาในฐานะที่เป็นประมุขศาสนาในการปกครองศาสนจักรในฐานะตัวแทนของพระเยซู และดาบทางโลก คืออำนาจในการปกครองการเมืองซึ่งมาจากในฐานะที่พระสันตะปาปาเป็นประมุขและเจ้าปกครองดินแดน ซึ่งดาบเล่มนี้มีหน้าที่บริหารรัฐและปกป้องศูนย์กลางของคริสตจักรจากการครอบงำของอำนาจทางโลก ความเชื่อ ดาบ 2 เล่ม ทำให้ตำแหน่งพระสันตะปาปามีฐานะเป็นทั้งสังฆราชและกษัตริย์ไปในตัว

รัฐคริสตจักร

ค.ศ. 754–1870
ช่วงว่างระหว่างรัชกาล (ค.ศ. 1798–1799, ค.ศ. 1809–1814 และ ค.ศ. 1849)
เพลงชาติMarcia trionfale (1857–1870)
(อิตาลี)
"มาร์ชชัยชนะยิ่งใหญ่"

รัฐสันตะปะปาในปี ค.ศ. 1815 หลังสงครามนโปเลียน
รัฐสันตะปะปาในปี ค.ศ. 1815 หลังสงครามนโปเลียน
สถานะพระอาณาจักรแห่งคริสตจักรคาทอลิก
เมืองหลวงโรม
ภาษาทั่วไปภาษาละติน, ภาษาอิตาลี
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
การปกครองรัฐเดี่ยวภายใต้ระบอบเทวาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยเลือกตั้ง
พระสันตะปาปา 
• ค.ศ. 754-757 (พระองค์แรก)
สตีเฟนที่ 2
• ค.ศ. 1846-1870 (พระองค์สุดท้าย)
ปิอุสที่ 9
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 754
ค.ศ. 781
• ยุบครั้งแรก
15 กุมภาพันธ์, ค.ศ. 1798
20 กันยายน ค.ศ. 1870
11 กุมภาพันธ์, ค.ศ. 1929
สกุลเงินสคูโด (-ค.ศ. 1866)
ลีรา (ค.ศ. 1866-1870)
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชอาณาจักรอิตาลี (ยุคกลาง)
ราชอาณาจักรอิตาลี (ค.ศ. 1861–1946)
นักโทษแห่งวาติกัน

“Papal States” มักจะเป็นคำที่นิยมมากกว่า ส่วน “Papal State” มักจะใช้กับนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นอาณาบริเวณภายในตัวกรุงโรม นครรัฐวาติกันก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1929 เพื่อให้เป็นสันตะสำนักที่เป็นรัฐอิสระ (Holy See) ของพระสันตะปาปา

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

เชิงอรรถ

แก้

บรรณานุกรม

แก้