ราชอาณาจักรอิตาลี (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ราชอาณาจักรอิตาลี (อังกฤษ: Kingdom of Italy) สามารถหมายถึง