เครือราชรัฐนีเดอร์ซัคเซิน

เครือราชรัฐนีเดอร์ซัคเซิน (เยอรมัน: Niedersächsischer Reichskreis) เป็นหนึ่งในเครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1] ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1500 ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของซัคเซินเดิม เดิมมีชื่อว่า "เครือราชรัฐซัคเซิน" (เยอรมัน: Sächsischer Reichskreis) แต่ต่อมาเพิ่มคำว่านีเดอร์เพื่อให้แตกต่างจากเครือราชรัฐโอเบอร์ซัคเซิน

แผนที่แสดงเครือราชรัฐเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 สีแดงบนแผนที่คือเครือราชรัฐนีเดอร์ซัคเซิน

สิ่งที่แตกต่างจากเครือราชรัฐอื่นๆ ของเครือราชรัฐซัคเซินใต้คือเป็นบริเวณที่ในบางครั้งในบางราชรัฐก็ครอบครองโดยกษัตริย์จากดินแดนต่างๆ เช่นเดนมาร์ก, บริเตนใหญ่ และ สวีเดน

อ้างอิง แก้

  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่ม แก้