รัฐผู้คัดเลือกโคโลญ

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อัครมุขมณฑลโรมันคาทอลิกโคโลญ

รัฐผู้คัดเลือกโคโลญ (อังกฤษ: Electorate of Cologne, เยอรมัน: Kurfürstentum Köln หรือ Kurköln) เป็นราชรัฐอัครมุขนายกในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19

รัฐผู้คัดเลือกโคโลญ
Erzstift und Kurfürstentum Köln
Electorate of Cologne
รัฐแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก
[[ดัชชีลอร์แรน|]] Duchy of Lorraine
คริสต์ศตวรรษที่ 10–ค.ศ. 1803
 

 
Wied-Runkel


ตราแผ่นดิน

แผนที่ของราชรัฐอัครมุขนายกโคโลญ
ค.ศ. 1645
เมืองหลวง โคโลญ (จนถึง ค.ศ. 1288)
บ็อน (ค.ศ. 1597)
การปกครอง เทวาธิปไตย
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 -  ก่อตั้งเป็นมุขมณฑล โรมันสมัยโบราณ
 -  ยกฐานะขึ้นเป็นราชรัฐมุขนายก ราว ค.ศ. 450 คริสต์ศตวรรษที่ 10
 -  อาร์ชบิชอปบรูโนที่ 1 ค.ศ. 953
 -  อัครมหาเสนาบดีแห่งอิตาลี ค.ศ. 1031
 -  โคโลญมีฐานะเป็นจักรพรรดินครอิสระ ค.ศ. 1288
 -  เข้าร่วม กลุ่มอาณาจักรเลือกตั้งแห่งไรน์ ค.ศ. 1512
 -  การปฏิรูปดินแดนในเยอรมนี ค.ศ. 1803

รัฐโคโลญประกอบด้วยมุขมณฑลโรมันคาทอลิกโคโลญ (เยอรมัน: Erzbistum Köln) ที่ปกครองโดยอาร์ชบิชอปผู้มีตำแหน่งเป็นเจ้านครรัฐผู้คัดเลือก (prince-elector) ในจักรวรรดิ เมืองหลวงของรัฐคือโคโลญ[1] (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1288) และต่อมาบ็อน รัฐมาถูกยุบในปี ค.ศ. 1803 ระหว่างการปฏิรูปดินแดนในเยอรมนี

อ้างอิงแก้ไข

  1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Cologne[1]