เสรีนครจักรวรรดิ

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดินครอิสระ)

เสรีนคร (เยอรมัน: freie Städt) และ นครจักรวรรดิ (เยอรมัน: Reichsstädt) หรือเรียกรวม ๆ ว่า เสรีนครจักรวรรดิ (เยอรมัน: Freie Reichsstadt) เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 15 หมายถึงนครที่ได้รับอำนาจปกครองตนเองบางส่วนจากจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และมีผู้แทนนครประจำอยู่ในสภาไรชส์ทาค เมืองประเภทนี้ได้รับสถานะพิเศษที่เรียกว่า ไรชส์อุนมิทเทิลบาร์ไคท์ (Reichsunmittelbarkeit) ขึ้นตรงต่อจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โดยตรง แตกต่างจากเมืองหรือนครอื่นๆที่ขึ้นกับเจ้าหรือขุนนางท้องถิ่น

ที่ตั้งของเสรีนครจักรวรรดิในปีค.ศ. 1648
หนังสือตั้งเสรีนครลือเบ็ค ค.ศ. 1226

สำหรับความแตกต่างระหว่าง "เสรีนคร" กับ "นครจักรวรรดิ" เสรีนครคือนครที่เดิมปกครองโดยเจ้าชายมุขนายก แต่ต่อมาได้หลุดพ้นจากการปกครองของมุขนายกในช่วงกลางสมัยกลาง (High Middle Ages) เมืองเหล่านี้ก็ได้แก่ บาเซิล (ค.ศ. 1000) ว็อมส์ (ค.ศ. 1074) ไมนทซ์ (ค.ศ. 1244 เปลี่ยนฐานะ ค.ศ. 1462) เรเกินส์บวร์ค (ค.ศ. 1245) สทราซบูร์ (ค.ศ. 1272) โคโลญ (ค.ศ. 1288) และชไปเออร์[1] (ค.ศ. 1294)

แม้ว่ารายละเอียดทางกฎหมายของแต่ละรัฐเหล่านี้จะต่างกันไปแต่ตามแต่ละแห่ง แต่โดยสรุปแล้ว เสรีนครมีอภิสิทธิ์ดีกว่านครจักรวรรดิ ตัวอย่างเช่นในกรณีที่เกิดสงครามครูเสด เสรีนครรับผิดชอบแต่เพียงให้การสนับสนุนทางการทูตและยุทธปัจจัยแก่ส่วนราชการกลางจักรวรรดิ แต่นครจักรวรรดิต้องเสียภาษีให้แก่จักรพรรดิและต้องส่งกองทัพไปช่วยในการทัพด้วย

รายชื่อเสรีนครจักรวรรดิ

แก้

ด้านล่างนี้ประกอบด้วยรายชื่อเสรีนครจักรวรรดิ 50 แห่งที่เข้าร่วมประชุมสภาไรชส์ทาคในปีค.ศ. 1752 เรียงตามลำดับการใช้สิทธิ์ออกเสียงของม้านั่งแต่ละฝั่ง ในวงเล็บคืออัตราการสนับสนุนทรัพยากรแก่ส่วนราชการกลางจักรวรรดิในยามศึกสงคราม ยกตัวอย่างที่ระบุว่า "โคโลญ (30-322-600)" หมายความว่าโคโลญต้องสนับสนุนทหารม้า 30 นาย, ทหาราบ 322 นาย และเหรียญเงินกุลเดิน 600 เหรียญ[2]

ม้านั่งไรน์ (Rheinische Städtebank)

แก้

ม้านั่งชวาเบิน (Schwäbische Städtebank)

แก้
 1.   เรเกินส์บวร์ค (20-112-120)
 2. เอาคส์บวร์ค (25-150-500)
 3.   เนือร์นแบร์ค (40-250-600)
 4.   อูลม์ (29-150-600)
 5.   เอ็สสลิงเงินอัมเน็คคาร์ (10-67-235)
 6.   ร็อยท์ลิงเงิน (6-55-180)
 7.   เนิร์ดลิงเงิน (10-80-325)
 8.   โรเทินบวร์คอ็อพแดร์เทาเบอร์ (10-90-180)
 9.   ฮัลล์ (ปัจจุบันคือชเวบิชฮัลล์) (10-80-325)
 10.   ร็อททไวล์ (3-122-180)
 11.   อือเบอร์ลิงเงิน (10-78-325)
 12.   ไฮล์บร็อน (6-60-240)
 13.   กมึนท์ (ปัจจุบันคือชเวบิชกมึนท์) (5-45-150)
 14.   เม็มมิงเงิน (10-67-325)
 15.   ลินเดา (6-72-200)
 16.   ดินเคิลส์บืล (5-58-240)
 17.   บีเบอร์รัคอันแดร์ริส (6-55-180)
 18.   ราเวินส์บวร์ค (4-67-180)
 19.   ชไวน์ฟวร์ท (5-36-120)
 20.   เค็มพ์เทิน (3-36-120)
 21.   วินเดิสไฮม์ (4-36-180)
 22.   เคาฟ์บ็อยเริน (4-68-90)
 23.   ไวล์ (2-18-120)
 24.   วังเงินอิมอัลก็อย (3-18-110)
 25.   อิสนึอิมอัลก็อย (4-22-100)
 26.   ฟุลเลินดอร์ฟ (3-40-75)
 27.   อ็อฟเฟินบวร์ค (0-45-150)
 28.   ล็อยท์เคียร์ชอิมอัลก็อย (2-18-90)
 29.   วิมฟ์เฟิน (3-13-130)
 30.   ไวส์เซินบวร์คอิมนอร์ทเกา (4-18-50)
 31.   กิงเงิน (2-13-60)
 32.   เก็งเงินบัค (0-36-0)
 33.   เซ็ลอัมฮาร์เมิร์สบัค (0-22-0)
 34.   บุชฮอร์น (ปัจจุบันคือฟรีดริชส์ฮาเฟิน) (0-10-60)
 35.   อาเลิน (2-18-70)
 36.   บ็อพฟิงเงิน (1-9-50)

อ้างอิง

แก้
 1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Speyer
 2. G. Benecke, Society and Politics in Germany, 1500–1750, Routledge & Kegan Paul and University of Toronto Press, London, Toronto and Buffalo, 1974, Appendix II.

ดูเพิ่ม

แก้