ไรชส์ทาค

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ไรชส์ทาค (เยอรมัน: Reichstag) เป็นคำภาษาเยอรมัน หมายถึงฝ่ายนิติบัญญัติของไรช์ ปรากฎขึ้นในหลายยุคหลายสมัยในประวัติศาสตร์เยอรมัน อันได้แก่:


รัฐสภาแถบสแกนดิเนเวียซึ่งใช้ชื่อ ริกส์ดัก (Riksdag) ก็เรียกไรชส์ทาค เมื่อเรียกในภาษาเยอรมัน สองคำนี้มีแหล่งที่มาเดียวกัน

อาคาร แก้

ไรชส์ทาคส์เกอบอยเดอ (เยอรมัน: Reichstagsgebäude) คำภาษาเยอรมันโดยเฉพาะหมายถึงอาคารรัฐสภา มักย่อเหลือ ไรชส์ทาค ในบริบทนี้อาจหมายถึง