เครือราชรัฐบาวาเรีย

เครือราชรัฐบาวาเรีย หรือ กลุ่มบาวาเรีย (เยอรมัน: Bayerischer Reichskreis, อังกฤษ: Bavarian Circle) เป็นหนึ่งในเครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1]ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1500

แผนที่แสดงเครือราชรัฐแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 สีเขียวบนแผนที่คือเครือราชรัฐบาวาเรีย

รัฐที่สำคัญที่สุดในเครือราชรัฐบาวาเรียคือดัชชีบาวาเรียที่ต่อมาได้รับการเลื่อนฐานะเป็นรัฐผู้คัดเลือก รัฐที่สำคัญรองลงมาก็ได้แก่ พาลาทิเนตเหนือ ราชรัฐอัครมุขนายกซาลซ์บูร์ก และเสรีนครเรเกนส์บูร์ก

อ้างอิงแก้ไข

  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่มแก้ไข