เครือราชรัฐฟรังโกเนีย

เครือราชรัฐฟรังโกเนีย (เยอรมัน: Fränkischer Reichskreis) เป็นหนึ่งในเครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1]ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1500

แผนที่แสดงเครือราชรัฐเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 สีม่วงบนแผนที่คือเครือราชรัฐฟรังโกเนีย

เครือราชรัฐฟรังโกเนียประกอบด้วยรัฐเล็กที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของเยอรมนีที่ติดกับสาธารณรัฐเช็กปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่มแก้ไข