รัฐผู้คัดเลือกเทรียร์

รัฐผู้คัดเลือกเทรียร์ (เยอรมัน: Kurfürstentum Trier, อังกฤษ: Electorate of Trier) เดิมเป็นอัครมุขมณฑลโรมันคาทอลิกที่มีมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 ต่อมาเป็นราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และประมุขได้เป็นเจ้านครรัฐผู้คัดเลือก จนถึงต้นปี ค.ศ. 1801 ราชรัฐจึงถูกยุบและตัวอัครมุขมณฑลก็ถูกลดสถานะลงเป็นมุขมณฑลเทรียร์มาจนปัจจุบัน

รัฐผู้คัดเลือกเทรียร์

Kurfürstentum Trier
ค.ศ. 898ค.ศ. 1801
ตราแผ่นดินของ
ตราแผ่นดิน
อาณาจักรเลือกตั้งแห่งเทรียร์ ค.ศ. 1648
อาณาจักรเลือกตั้งแห่งเทรียร์ ค.ศ. 1648
สถานะรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงเทรียร์, โคเบลนซ์
ภาษาทั่วไปฝรั่งเศส, ละติน
    ลักเซมเบิร์ก
    ฟรังโคเนียโมแซล
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
การปกครองเทวาธิปไตย
ยุคประวัติศาสตร์สมัยกลาง
• ได้รับสิทธิปกครอง
    ตนเองจาก
    ชาร์เลอมาญ
 
ค.ศ. 772
 
 
 
ค.ศ. 898 ค.ศ. 898
 
 
ค.ศ. 902
• ยกฐานะขึ้นเป็น
    รัฐผู้คัดเลือก
ค.ศ. 1189-1212
• เทรียร์ได้รับสิทธิเป็นเมือง
ค.ศ. 1212
 
ค.ศ. 1512
• ตกไปเป็นของฝรั่งเศส ตาม
    สนธิสัญญาลูเนอวิลล์
 
9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1801 ค.ศ. 1801
 
9 มิถุนายน ค.ศ. 1815
ก่อนหน้า
ถัดไป
County Palatine of the Rhine เคานตีพาลาทิเนตไรน์
แรง-เอต์-โมเซลล์
ซารร์ (จังหวัด)

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้