รัฐผู้คัดเลือกเทรียร์

รัฐผู้คัดเลือกเทรียร์ (เยอรมัน: Kurfürstentum Trier, อังกฤษ: Electorate of Trier) เดิมเป็นอัครมุขมณฑลโรมันคาทอลิกที่มีมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 ต่อมาเป็นราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และประมุขได้เป็นเจ้านครรัฐผู้คัดเลือก จนถึงต้นปี ค.ศ. 1801 ราชรัฐจึงถูกยุบและตัวอัครมุขมณฑลก็ถูกลดสถานะลงเป็นมุขมณฑลเทรียร์มาจนปัจจุบัน

รัฐผู้คัดเลือกเทรียร์
Kurfürstentum Trier
รัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
County Palatine of the Rhine
ค.ศ. 898ค.ศ. 1801
 


ตราแผ่นดิน

อาณาจักรเลือกตั้งแห่งเทรียร์ ค.ศ. 1648
เมืองหลวง เทรียร์, โคเบลนซ์
ภาษา ฝรั่งเศส, ละติน
    ลักเซมเบิร์ก
    ฟรังโคเนียโมแซล
ศาสนา โรมันคาทอลิก
การปกครอง เทวาธิปไตย
ยุคประวัติศาสตร์ สมัยกลาง
 -  ได้รับสิทธิปกครอง
    ตนเองจาก
    ชาร์เลอมาญ
 
ค.ศ. 772
 -  ได้รับ
    อิมพีเรียลอิมมีเดียซี
    จากซเว็นทิโบลด์แห่ง
    โลทาริงเกีย
 
 
 
ค.ศ. 898 ค.ศ. 898
 -  อิมพีเรียลอิมมีเดียซี
    รับรองโดย
    หลุยส์เดอะไชลด์
 
 
ค.ศ. 902
 -  ยกฐานะขึ้นเป็น
    รัฐผู้คัดเลือก
ค.ศ. 1189-1212
 -  เทรียร์ได้รับสิทธิเป็นเมือง ค.ศ. 1212
 -  เป็นสมาชิกใน
    สหราชรัฐเลือกตั้ง
    แห่งไรน์
 
ค.ศ. 1512
 -  ตกไปเป็นของฝรั่งเศส ตาม
    สนธิสัญญาลูเนอวิลล์
 
9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1801 ค.ศ. 1801
 -  รื้อฟื้นให้แก่เยอรมนีเป็น
    แกรนด์ดัชชี
    แห่งไรน์ใต้
 
9 มิถุนายน ค.ศ. 1815

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข