เครือราชรัฐโอเบอร์ไรน์

เครือราชรัฐโอเบอร์ไรน์ (เยอรมัน: Oberrheinische Reichskreis) เป็นหนึ่งในเครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1]ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1500

แผนที่แสดงเครือราชรัฐเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 สีเทาบนแผนที่คือเครือราชรัฐโอเบอร์ไรน์

เครือราชรัฐโอเบอร์ไรน์ประกอบด้วยดินแดนที่เป็นรัฐเล็กๆ ที่รวมทั้งดัชชีซาวอย และนครรัฐฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ ดินแดนส่วนใหญ่ของโอเบอร์ไรน์ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17

อ้างอิงแก้ไข

  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่มแก้ไข