เครือข่ายอุทยานธรณีโลก

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เครือข่ายอุทยานธรณีโลก (อังกฤษ: Global Geoparks Network, GGN) คือแผนงานที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยาของโลก ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่เกี่ยวข้อง[1][2][3]

เครือข่ายอุทยานธรณีโลกเมื่อ 2020
circular logo of the Global Geoparks Network
โลโก้ของ GGN
อุทยานธรณีสตูล เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย

ในส่วนของประเทศไทย องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นอุทยานธรณีสตูล เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศในปี พ.ศ. 2561[4] และอุทยานธรณีโคราชกำลังจะได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งที่สองของประเทศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566[5]

เครือข่ายแก้ไข

ทวีป ภูมิภาค เครือข่ายอุทยานธรณีตามภูมิภาค จำนวนพื้นที่ จำนวนประเทศ
แอฟริกา แอฟริกา African Geoparks Network 2 2
เอเชีย
เอเชีย เครือข่ายอุทยานธรณีเอเชียแปซิฟิก 57 8
โอเชียเนีย
โอเชียเนีย
ยุโรป ยุโรป และ อเมริกาเหนือ European Geoparks Network 75 26
อเมริกาเหนือ 3 1
อเมริกากลาง Latin America and the Caribbean Latin America and the Caribbean Geoparks Network 7 6
อเมริกาใต้

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข