จาวา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Java)

จาวา (Java) อาจหมายถึง

หรืออาจหมายถึง คำว่า "ชวา" (Java) ที่สะกดคำภาษาอังกฤษเหมือนกัน