อุไรวรรณ เทียนทอง

นางอุไรวรรณ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และเป็นภริยาของนายเสนาะ เทียนทอง หัวหน้าพรรคประชาราช

นางอุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า -
ถัดไป นายอนุรักษ์ จุรีมาศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดำรงตำแหน่ง
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
ถัดไป นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า นายอนุรักษ์ จุรีมาศ
ถัดไป นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 9 กันยายน พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้า นายอภัย จันทนจุลกะ
ถัดไป นางอุไรวรรณ เทียนทอง (สมัยที่ 2)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน พ.ศ. 2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
ก่อนหน้า นางอุไรวรรณ เทียนทอง (สมัยแรก)
ถัดไป นายไพฑูรย์ แก้วทอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 (78 ปี)
ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาราช
คู่สมรส นายเสนาะ เทียนทอง
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นางอุไรวรรณ เทียนทอง เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 สมรสกับนายเสนาะ เทียนทอง หัวหน้าพรรคประชาราช สำเร็จการศึกษาพาณิชยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อุไรวรรณ มีบุตร 6 คน ได้แก่

  • สรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.จังหวัดสระแก้ว
  • สุรศักดิ์ เทียนทอง รับราชการตำรวจ
  • สุรเกียรติ เทียนทอง ประธานบริษัท เคเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
  • สุรชาติ เทียนทอง ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 11 อดีตผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ไทยเบฟเวอเรจ (เบียร์ช้าง)
  • สิริวัลย์ เทียนทอง
  • จตุฤทธิ์ เทียนทอง

การทำงานแก้ไข

รับราชการแก้ไข

อุไรวรรณ เทียนทอง เริ่มต้นรับราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิ เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก นนทบุรี และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการคลังท้องถิ่น กรมการปกครอง ในปี พ.ศ. 2540 และได้รับการเลื่อนตำแหน่งจนตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2545 คือ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น (ระดับ 9) กรมการปกครอง

การเมืองแก้ไข

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว จึงหันเหเข้าสู่งานการเมือง โดยรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (คนแรก) ในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร[1] ซึ่งถูกมองว่าเป็นการรับตำแหน่งในโควตาของนายเสนาะ เทียนทอง นอกจากนั้นยังได้ทำงานในด้านแรงงาน ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในสามรัฐบาล คือ รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข