อาเซียนพาราเกมส์ 2008

อาเซียนพาราเกมส์ 2008 เป็นการแข่งขันกีฬาคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 โดยเจ้าภาพคือจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2551

การแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ 4
คำขวัญมิตรภาพ ความเท่าเทียม และโอกาส
(Frendship, Equality, Oppotunity)
จำนวนประเทศ11
จำนวนนักกีฬา1,398 คน
จำนวนกีฬา14 ชนิด
พิธีเปิด20 มกราคม พ.ศ. 2551
พิธีปิด26 มกราคม พ.ศ. 2551
ประธานพิธีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี (พิธีเปิด)
ดร. สุวิทย์ ยอดมณี (พิธีปิด)
ผู้จุดคบเพลิงฉัตรชัย เสนาจันทร์
สนามกีฬาหลักสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สนามกีฬ่าหลักแก้ไข

จังหวัดหลักในการจัดการแข่งขันคือจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 ที่สร้างขึ้นใหม่เป็นสนามกีฬาหลักในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทแยกย้ายกันไปจัดตามสนามกีฬาต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เช่น สนามกีฬาเทศบาลนคร นครราชสีมา สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น[1]

คำขวัญและสัญลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการแก้ไข

สัญลักษณ์นำโชคแก้ไข

ดูบทความหลักที่: นกเขาคารม

สัญลักษณ์กีฬาแก้ไข

เพลงประจำการแข่งขันแก้ไข

พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันแก้ไข

พิธีเปิดแก้ไข

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ก่อนการแสดงในพิธีเปิด และ พิธีปิด ได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์

กำหนดการแก้ไข

ชุดที่ ชื่อการแสดงในพิธีเปิด เวลา
1 สายแสงแห่งพระบารมี นาที
2 สายแสดงแห่งมิตรภาพ ความเท่าเทียมโอกาส นาที
3 สายแสงแห่งเกียรติยศการกีฬา นาที
พิธีการ อาเซียนพาราเกมส์ นาที
4 สายแสงแห่งความรัก นาที
5 สายแสงแห่งความเป็นหนึ่ง นาที
รวมเวลาการแสดง ชั่วโมง นาที

พิธีปิดแก้ไข

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดย ดร. สุวิทย์ ยอดมณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปิด

กำหนดการแก้ไข

ชุดที่ ชื่อการแสดงในพิธีเปิด เวลา
1 สายแสงแห่งดวงใจ นาที
2 สายแสงแห่งศักดิ์ศรีการกีฬา นาที
3 สายแสงแห่งความทรงจำ นาที
4 สายแสงแห่งความยั่งยืน นาที
รวมเวลาการแสดง ชั่วโมง นาที

กีฬาแก้ไข

ปฏิทินการแข่งขันแก้ไข

 OC  พิธีเปิด  ●   การแข่งขัน   การแข่งขันชิงเหรียญทอง  CC  พิธีปิด

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

      เจ้าภาพ

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   ไทย (THA)* 257 109 84 450
2   มาเลเซีย (MAS) 82 74 46 202
3   เวียดนาม (VIE) 78 66 43 187
4   อินโดนีเซีย (INA) 33 25 18 76
5   ฟิลิปปินส์ (PHI) 17 21 21 59
6   พม่า (MYA) 12 11 12 35
7   สิงคโปร์ (SIN) 6 8 5 19
8   บรูไน (BRU) 3 4 10 17
9   ลาว (LAO) 0 1 3 4
10   กัมพูชา (CAM) 0 1 0 1
11   ติมอร์-เลสเต (TLS) 0 0 2 2
รวม (11 ประเทศ) 488 320 244 1052

รายนามนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญรางวัลแก้ไข

สิทธิการออกอากาศแก้ไข

สำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) กรมประชาสัมพันธ์ จะทำการถ่ายทอดสดเป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา หมุนเวียนในแต่ละชนิด และ เสนอเทปสรุปผลการแข่งขันรายวันในเวลา 22.45-23.45 น. ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องอื่นๆ จะทำการบันทึกเทปสรุปผลการแข่งขันเพื่อนำเผยแพร่ในภาคข่าวกีฬาของแต่ละช่องทุกวัน

เกร็ดการแข่งขันแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข