อาหารตะวันออกกลาง

อาหารตะวันออกกลาง เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากแหล่งอารยธรรมใหญ่สามแหล่งคือเปอร์เซีย, อาหรับ และออตโตมาน เมื่อศาสนาอิสลามแพร่กระจายไปทำให้วัฒนธรรมการปรุงอาหารของตะวันออกกลางแพร่กระจายไปสู่อินเดีย มลายู - ชวา รวมทั้งประเทศไทย ลักษณะเด่นของอาหารตะวันออกกลางได้แก่

Ash-e anār ซุปแบบอิหร่าน
Kabsa ของซาอุดีอาระเบีย

ความหลากหลายของแต่ละประเทศแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • อาหารมุสลิม. กทม. แสงแดด. 2550. หน้า 11-12