เปิดเมนูหลัก

อภิชาติ สุภาแพ่ง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23

อภิชาติ สุภาแพ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 (63 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

อภิชาติ สุภาแพ่ง เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งานการเมืองแก้ไข

อภิชาติ สุภาแพ่ง เคยรับราชการครู และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุทรธาราม จากนั้นเริ่มเข้าสู่งานการเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 สมัย เป็นสมาชิกสภาจังหวัดเพชรบุรี 3 สมัย ต่อมาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 โดยการชักชวนของนายอลงกรณ์ พลบุตร และในการเลือกตั้งครั้งนั้น เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก ด้วยการเอาชนะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่หลายสมัย นายปิยะ อังกินันทน์ และได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554

อภิชาติ สุภาแพ่ง เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

  • มหาวชิรมงกุฏ
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

อ้างอิงแก้ไข