หลอดเลือดแดงตับร่วม

ในทางกายวิภาคศาสตร์ หลอดเลือดแดงคอมมอนเฮปาติก (common hepatic artery) เป็นหลอดเลือดสั้นๆ ที่ให้เลือดที่มีออกซิเจนสูงไปยังตับ, กระเพาะอาหารส่วนไพลอรัส (pylorus), ลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) และตับอ่อน

หลอดเลือดแดงคอมมอนเฮปาติก
(common hepatic artery)
แขนงของหลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอค และกระเพาะอาหาร (หลอดเลือดแดงตับอยู่ทางด้านบนซ้าย)
รายละเอียด
จากหลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอค
แขนงหลอดเลือดแดงพรอเพอร์เฮปาติก
หลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารขวา
หลอดเลือดแดงแกสโตรดูโอดีนัล
ตัวระบุ
ภาษาละตินarteria hepatica communis
MeSHD006499
TA98A12.2.12.015
TA24214
FMA14771
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

หลอดเลือดนี้เป็นแขนงมาจากหลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอค (celiac artery) ให้แขนงต่างๆ ดังนี้

แขนง รายละเอียด
หลอดเลือดแดงพรอเพอร์เฮปาติก (hepatic artery proper) เลี้ยงถุงน้ำดีโดยผ่านทางหลอดเลือดแดงถุงน้ำดี (cystic artery) และตับโดยผ่านทางหลอดเลือดแดงตับซ้ายและขวา (left and right hepatic arteries)
หลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารขวา (right gastric artery) เลี้ยงกระเพาะอาหารโดยเชื่อมกับหลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารซ้าย
หลอดเลือดแดงแกสโตรดูโอดีนัล (gastroduodenal artery) ให้แขนงไปยังหลอดเลือดแดงแกสโตรโอเมนทัลขวา (right gastro-omental artery) และหลอดเลือดแดงซุพีเรียร์แพนครีเอติโคดูโอดีนัล (superior pancreaticoduodenal artery)

ภาพอื่นๆ แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้