หลอดเลือดดำพอร์ทัลตับ

(เปลี่ยนทางจาก หลอดเลือดดำพอร์ทัล)

หลอดเลือดดำพอร์ทัลตับ (อังกฤษ: Hepatic portal vein) เป็นระบบหลอดเลือดในช่องท้องซึ่งนำเลือดจากทางเดินอาหารและม้ามไปยังตับ ส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากหลอดเลือดดำซูพีเรียมีเซนเทอริก (superior mesenteric vein) และหลอดเลือดดำม้าม (splenic vein) นอกจากนี้ยังรับเลือดจากหลอดเลือดดำอินฟีเรียมีเซนเทอริก (inferior mesenteric vein) หลอดเลือดดำกระเพาะอาหาร (gastric vein) และหลอดเลือดดำถุงน้ำดีด้วย (cystic vein) หลอดเลือดดำพอร์ทัลตับเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบไหลเวียนพอร์ทัลตับ และเป็นระบบหลอดเลือดดำพอร์ทัลหนึ่งในสองระบบในร่างกาย ซึ่งอีกระบบหนึ่งอยู่ที่ระบบไหลเวียนพอร์ทัลไฮโปไฟเซียลที่ต่อมใต้สมอง

หลอดเลือดดำพอร์ทัลตับ
(Hepatic portal vein)
The portal vein and its tributaries. It is formed by the superior mesenteric vein and splenic vein. Leinal vein is an old term for splenic vein.
รายละเอียด
รับจากทางเดินอาหาร, ม้าม, ตับอ่อน
จากหลอดเลือดดำม้าม, หลอดเลือดดดำซุพีเรียมีเซนเทอริก
ออกไปยังตับ
ตัวระบุ
ภาษาละตินvena portae hepatis
MeSHD011169
TA98A12.3.12.001
TA25092
FMA50735
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์