เปิดเมนูหลัก

หลอดเลือดดำพอร์ทัลตับ

(เปลี่ยนทางจาก หลอดเลือดดำพอร์ทัล)

หลอดเลือดดำพอร์ทัลตับ (อังกฤษ: Hepatic portal vein) เป็นระบบหลอดเลือดในช่องท้องซึ่งนำเลือดจากทางเดินอาหารและม้ามไปยังตับ ส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากหลอดเลือดดำซูพีเรียมีเซนเทอริก (superior mesenteric vein) และหลอดเลือดดำม้าม (splenic vein) นอกจากนี้ยังรับเลือดจากหลอดเลือดดำอินฟีเรียมีเซนเทอริก (inferior mesenteric vein) หลอดเลือดดำกระเพาะอาหาร (gastric vein) และหลอดเลือดดำถุงน้ำดีด้วย (cystic vein) หลอดเลือดดำพอร์ทัลตับเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบไหลเวียนพอร์ทัลตับ และเป็นระบบหลอดเลือดดำพอร์ทัลหนึ่งในสองระบบในร่างกาย ซึ่งอีกระบบหนึ่งอยู่ที่ระบบไหลเวียนพอร์ทัลไฮโปไฟเซียลที่ต่อมใต้สมอง

หลอดเลือดดำพอร์ทัลตับ
(Hepatic portal vein)
Gray591.png
The portal vein and its tributaries. It is formed by the superior mesenteric vein and splenic vein. Leinal vein is an old term for splenic vein.
ละติน vena portae hepatis
Gray's subject #174 681
รับเลือดจาก ทางเดินอาหาร, ม้าม, ตับอ่อน
มาจาก หลอดเลือดดำม้าม, หลอดเลือดดดำซุพีเรียมีเซนเทอริก
ไปยัง ตับ
MeSH Portal+Vein
Dorlands/Elsevier v_05/12851372