หลอดเลือดแดงตับ

หลอดเลือดแดงตับ หรือ หลอดเลือดแดงเฮปาติกพรอเพอร์ (hepatic artery proper) แยกแขนงออกมาจากหลอดเลือดแดงคอมมอนเฮปาติก (common hepatic artery) ทอดร่วมไปกับหลอดเลือดดำพอร์ทัล (portal vein) และท่อน้ำดีใหญ่ (common bile duct) เรียกว่า พอร์ทัล ไทรแอด (portal triad) หลอดเลือดนี้ยังให้แขนงหลอดเลือดแดงถุงน้ำดี (cystic artery) เพื่อไปเลี้ยงถุงน้ำดีก่อนจะแยกเป็น 2 แขนงเป็นหลอดเลือดแดงตับซ้ายและขวา

หลอดเลือดแดงตับ
(hepatic artery proper)
Gray532.png
หลอดเลือดแดงตับแตกแขนงออกมาจากหลอดเลือดแดงคอมมอนเฮปาติก
Gray1086-liver.PNG
พื้นผิวด้านล่างของตับ
รายละเอียด
จากหลอดเลือดแดงคอมมอนเฮปาติก
ตัวระบุ
ภาษาละตินarteria hepatica propria
TA98A12.2.12.029
TA24227
FMA14772
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ภาพอื่นๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข