หลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารขวา

หลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารขวา (right gastric artery หรือ pyloric artery) ออกมาจากหลอดเลือดแดงตับ เหนือต่อกระเพาะอาหารส่วนไพลอรัส (pylorus) ทอดลงมายังปลายส่วนไพลอรัสของกระเพาะอาหาร และผ่านจากขวาไปซ้ายตามแนวของส่วนโค้งเล็ก (lesser curvature) ของกระเพาะอาหาร และให้แขนงไปเลี้ยงส่วนนั้น หลอดเลือดนี้ยังมีแขนงเชื่อม (anastomoses) กับหลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารซ้าย (left gastric artery)

หลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารขวา
(Right gastric artery)
Gray533.png
หลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอค (celiac trunk) และแขนงของมัน ในภาพกระเพาะอาหารถูกยกขึ้นและเยื่อบุช่องท้อง (peritoneum) ถูกตัดออก หลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารขวาอยู่ตรงกลางภาพทางซ้าย
Illu lymph chain08.jpg
หลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารซ้าย คือลูกศรล่างของหมายเลข 2
รายละเอียด
จากหลอดเลือดแดงคอมมอนเฮปาติก
หลอดเลือดดำหลอดเลือดดำกระเพาะอาหารขวา
เลี้ยงกระเพาะอาหาร
ตัวระบุ
ภาษาละตินarteria gastrica dextra
TA98A12.2.12.028
TA24228
FMA14776
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ภาพอื่นๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข