เยื่อบุช่องท้อง

เยื่อบุช่องท้อง (อังกฤษ: peritoneum) เป็นเนื้อเยื่อ 2 ชั้นที่คลุมอยู่โดยรอบช่องท้อง และห่อหุ้มอวัยวะภายใน

เยื่อบุช่องท้องแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

  1. Parietal peritoneum บุด้านในผนังช่องท้องทั้งหมด และถุงอัณฑะ
  2. Mesentery ยึดอวัยวะในช่องท้องให้ติดกับผนังช่องท้อง แบ่งเป็น
    • dorsal mesentery
    • ventral mesentary
  3. Visceral peritoneum หุ้มผิวด้านนอกของอวัยวะภายในช่องท้อง
  4. Omentum ยึดระหว่างอวัยวะกับอวัยวะ