หลอดเลือดแดงแกสโตรดูโอดีนัล

ในทางกายวิภาคศาสตร์ หลอดเลือดแดงแกสโตรดูโอดีนัล (gastroduodenal artery) เป็นหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่อยู่ในส่วนท้อง ให้แขนงไปเลี้ยงกระเพาะอาหารส่วนไพลอรัส (pylorus) และส่วนต้นของดูโอดีนัม (duodenum)

หลอดเลือดแดงแกสโตรดูโอดีนัล
(Gastroduodenal artery)
Gray532.png
หลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอค (celiac artery) และแขนงของมัน
Gray533.png
แขนงของหลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอค หลอดเลือดแดงแกสโตรดูโอดีนัล ปรากฏอยู่ทางซ้ายของภาพและอยู่ด้านหน้าหลอดเลือดดำพอร์ทัล (portal vein) ในภาพกระเพาะอาหารถูกยกขึ้น
รายละเอียด
จากหลอดเลือดแดงคอมมอนเฮปาติก (common hepatic artery)
แขนงหลอดเลือดแดงแกสโตรอิพิโพลอิกขวา (right gastroepiploic artery), หลอดเลือดแดงซุพีเรียร์แพนครีเอติโคดูโอดีนัล (superior pancreaticoduodenal artery)
เลี้ยงไพลอรัส, ดูโอดีนัมส่วนต้น
ตัวระบุ
ภาษาละตินa. gastroduodenalis
TA98A12.2.12.016
TA24215
FMA14775
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

หลอดเลือดนี้แตกแขนงออกมาจากหลอดเลือดแดงคอมมอนเฮปาติก (common hepatic artery) และสิ้นสุดลงที่จุดแยกแขนงออกเป็นหลอดเลือดแดงแกสโตรอิพิโพลอิกขวา (right gastroepiploic artery) และหลอดเลือดแดงซุพีเรียร์แพนครีเอติโคดูโอดีนัล (superior pancreaticoduodenal artery)

พยาธิสภาพแก้ไข

หลอดเลือดแดงแกสโตรดูโอดีนัลเป็นแหล่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนของแผลเปื่อยเพปติก (peptic ulcer)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข