หลอดเลือดแดงถุงน้ำดี

หลอดเลือดแดงถุงน้ำดี (cystic artery) ให้เลือดที่มีออกซิเจนสูงไปเลี้ยงถุงน้ำดี และ ท่อถุงน้ำดี (cystic duct)

หลอดเลือดแดงถุงน้ำดี
(Cystic artery)
Gray532.png
หลอดเลือดแดงถุงน้ำดี แตกแขนงมาจากหลอดเลือดแดงตับ (hepatic artery proper)
Bilebladder.png
ความสัมพันธ์กับหลอดเลือดอื่นๆ (ความสัมพันธ์นี้มีความหลากหลายมากมาย)
รายละเอียด
จากหลอดเลือดแดงตับขวา
แขนงแขนงบน (Superior branch)
แขนงลึก (Deep branch)
หลอดเลือดดำหลอดเลือดดำถุงน้ำดี (Cystic vein)
เลี้ยงถุงน้ำดี และ ท่อถุงน้ำดี (cystic duct)
ตัวระบุ
ภาษาละตินarteria cystica
TA98A12.2.12.031
TA24230
FMA14835
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ความสำคัญทางคลินิกแก้ไข

หลอดเลือดนี้ใช้ระบุเพื่อผูกไว้ระหว่างการผ่าตัดถุงน้ำดี (cholecystectomies).

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข