หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ โสณกุล

หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ โสณกุล (ราชสกุลเดิม รพีพัฒน์; 18 มกราคม พ.ศ. 2441 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ โสณกุล
หม่อมเจ้า ชั้น 5
หม่อมพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์.jpg
สวามีหม่อมเจ้าทองต่อ ทองแถม (2464–2476)
หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล (2476–2492)[1]
พระบุตรหม่อมราชวงศ์นภาจรี ทองแถม
หม่อมราชวงศ์ปรียา โสณกุล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระมารดาหม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา
ประสูติ18 มกราคม พ.ศ. 2441
สิ้นชีพิตักษัย22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 (69 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา มีโสทรขนิษฐาและโสทรอนุชา 10 องค์ และมีขนิษฐาต่างพระมารดา 2 องค์

เสกสมรสแก้ไข

หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพเสกสมรสกับหม่อมเจ้าทองต่อ ทองแถม พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2464 และทรงหย่าในเวลาต่อมา มีธิดาคนเดียว คือหม่อมราชวงศ์นภาจรี (สมรสกับเด็ดดวง บุนนาคและสมใจ สิริสิงห) มีบุตร-ธิดา คือ นภดล บุนนาค, ดัชนี วิไลวัลย์, สุทธาจรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, นภาจร สิริสิงห และนันทินี โท

ต่อมาเสกสมรสกับหม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา เมื่อปี พ.ศ. 2476 มีธิดาคนเดียว คือหม่อมราชวงศ์ปรียา โสณกุล

หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ โสณกุล สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 สิริชันษา 69 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น. อัตตชีวประวัติ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556, หน้า 283
  2. ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 37 หน้า 2806 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2463 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/D/2802_1.PDF