เปิดเมนูหลัก

หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล

ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 24355 กันยายน พ.ศ. 2492) ประสูติเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435 เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดากับหม่อมเอม

หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล
0309rachada.jpg

พระอิสริยยศ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435
สิ้นพระชนม์ 5 กันยายน พ.ศ. 2492 (57 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
พระมารดา หม่อมเอม โสณกุล ณ อยุธยา
ชายา หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์
พระบุตร หม่อมราชวงศ์ปรียา โสณกุล

ในปีที่ประสูตินั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี[1] จึงมีเจ้านายทูลขอพระราชทานนาม ซึ่งพระองค์ได้รับพระราชทานนาม "รัชฎาภิเศก" สำหรับพระโอรสธิดาพระองค์อื่นที่ได้รับพระราชทานนามพร้อมกันกับพระองค์ คือ หม่อมเจ้าเฉลิมเขตรมงคล ภาณุพันธุ์ พระธิดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และหม่อมเจ้ารัชลาภจีระฐิต ดิศกุล พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ[1]

หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก เสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์ และพระองค์สำเร็จการศึกษาทรงรับประกาศนียบัตรชั้นสูงจากโรงเรียนเอาน์เดิล ประเทศอังกฤษ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม วิทยาลัยซิตีแอนด์กิลด์ มหาวิทยาลัยลอนดอน และปริญญา B.Sc,A.R.C.S.,D.I.C. และปริญญา M.Sc. ในสาขาฟิสิกส์จาก Royal College Of science มหาวิทยาลัยลอนดอน

ทรงรับราชการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการ อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย อธิบดีกรมอาชีวะศึกษา[2] อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการอำนวยการคุรุสภา ศาสตราจารย์ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นศาสตราจารย์องค์แรกของประเทศไทย สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2492

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 สัจธรรม. อาทิตย์อุไทย. กรุงเทพฯ:ดีเอ็มจี. 2551, หน้า 188
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/014/356_1.PDF