เจ้าจอมมารดาตลับ ในรัชกาลที่ 5

เจ้าจอมมารดาตลับ (สกุลเดิม: เกตุทัต; เกิด: พ.ศ. 2395 — อนิจกรรม: 9 มิถุนายน พ.ศ. 2472) เป็นธิดาคนโตของพระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต) กับภรรยาชื่ออิ่ม[1] ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เธอจึงได้ถวายตัวเป็นพระสนมสิบสองพระกำนัลตามโบราณราชประเพณี ต่อมาได้รับพระราชทานหีบหมากทองคำ มีบรรดาศักดิ์เป็น "เจ้าจอมตลับ" และหลังจากประสูติพระราชธิดาพระองค์แรกจึงได้มีศักดิ์เป็น "เจ้าจอมมารดาตลับ" มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 2 พระองค์ คือ

  1. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา (7 กรกฎาคม พ.ศ. 2415 — 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453)
  2. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ (21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 — 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463) ต่อมาเป็น "กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์" องค์ต้นราชสกุลรพีพัฒน์
เจ้าจอมมารดาตลับ
ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาตลับ เกตุทัต.JPG
เกิดตลับ เกตุทัต
พ.ศ. 2395
เสียชีวิต9 มิถุนายน พ.ศ. 2472 (77 ปี)
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
บิดามารดาพระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต)
อิ่ม เวียงในนฤบาล

เจ้าจอมมารดาตลับ ในรัชกาลที่ 5 ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2472 รวมอายุ77ปี[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ข่าวตาย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1 (33): 295. 22 สิงหาคม พ.ศ. 2431.
  2. เจฟฟี่ ไฟน์สโตน. จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ พระบรมราชวงศ์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ:พิษณุโลกการพิมพ์. 2532
  3. "การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลพระจุลจอมเกล้าแลถวายบังคมพระบรมรูป" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 16 (34): 498. 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442.
  4. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัตยุบันฝ่ายใน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 25 (39): 1153. 23 ธันวาคม พ.ศ. 2451.
  • นิกร ทัสสโร. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2549. 520 หน้า. ISBN 974-9909-30-5