หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์

พลอากาศจัตวา หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์ ท.ม. , ภ.ป.ร.3 เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับหม่อมหุ่น สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม พิศลยบุตร) ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2442 เมื่อทรงเจริญพระชันษา ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก

หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์.jpg
พระอิสริยยศหม่อมเจ้า
ฐานันดรศักดิ์หม่อมเจ้า
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ5 เมษายน พ.ศ. 2442
สิ้นชีพิตักษัย26 ธันวาคม พ.ศ. 2531 (89 ปี)
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พระมารดาหม่อมหุ่น สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
หม่อมหม่อมราชวงศ์เครือศรี โศภางค์

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ทรงเป็นนาคหลวงผนวชเป็นสามเณร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวรวงษ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ เป็นพระศีลาจารย์ แล้วไปจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร[1]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2462 ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ให้ไปศึกษาการบิน เพราะยังไม่มีเชื้อพระวงศ์ทรงศึกษาทางนี้เลย ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียน Royal Air Force ที่เมืองคอร์นวอลล์ ประเทศอังกฤษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 เดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ทรงสำเร็จวิชาการบินชั้นสูง จากนั้นเสด็จกลับมารับราชการที่กรมอากาศยาน ในปี พ.ศ. 2470 เมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงต้องพ้นจากราชการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 โปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับราชการที่กรมเสนาธิการ ทรงดำรงตำแหน่งราชองครักษ์ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ถึงพ.ศ. 2500 ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิจัย กรมเสนาธิการกลาโหม เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์เครือศรี โศภางค์ มีโอรสธิดา คือ

  1. พันตำรวจโท หม่อมราชวงศ์อุฑฑินวิศิษฎ์ สวัสดิวัตน์
  2. หม่อมราชวงศ์โพยมศรี สุขุม
  3. หม่อมราชวงศ์นภาศรี บุรณศิริ
  4. ท่านผู้หญิงนภกานต์ สุวรรรณจินดา
  5. หม่อมราชวงศ์วิมลโพยม อนิรุทธเทวา
  6. หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ

พลอากาศจัตวา หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2531

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "การทรงผนวชและบวชนาคหลวง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 31 (0 ง): 781–785. 5 กรกฎาคม 2458. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)