หม่อมราชวงศ์บุษบา สธนพงศ์

ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์ (เดิม หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร; เกิด 2 สิงหาคม พ.ศ. 2477) เป็นพระธิดาในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ กับหม่อมหลวงบัว กิติยากร และเป็นพระขนิษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ท่านผู้หญิง
บุษบา สธนพงศ์
บุษบา กิติยากร.jpg
เกิดหม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร
2 สิงหาคม พ.ศ. 2477 (86 ปี)
สหรัฐ[1]
คู่สมรสหม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ (หย่า)
สุรยุทธ์ สธนพงศ์
บุตรท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย
บิดามารดาพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
หม่อมหลวงบัว กิติยากร

ประวัติแก้ไข

หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร เป็นธิดาในหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร (ต่อมาคือพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) เกิดแต่หม่อมหลวงบัว กิติยากร (ราชสกุลเดิม สนิทวงศ์)เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2477 ที่สหรัฐ ขณะที่บิดาทรงรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตัน[2] หม่อมราชวงศ์บุษบาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เช่นเดียวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร (ปัจจุบันคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) พี่สาว ก่อนตามเสด็จบิดาไปศึกษาต่อที่ทวีปยุโรป

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

ท่านผู้หญิงบุษบามีธิดากับหม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์เพียงคนเดียวคือท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย (สมรสกับศาสตราจารย์สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศ)

ต่อมาท่านผู้หญิงบุษบาสมรสกับนาวาเอกสุรยุทธ์ สธนพงศ์[3][2] ไม่มีบุตรธิดา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชประวัติ
  2. 2.0 2.1 กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
  3. http://www.newswit.com/news/2006-08-30/1506-
  4. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖) เล่ม 120 ตอนที่ 19 ข วันที่ 1 ธันวาคม 2546
  5. ราชกิจจานุเบกษา แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘ เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๗๖ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๕
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ (หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร, ท่านผู้หญิงบุษบา กิติยากร สธนพงศ์, คุณกัญดา ธรรมมงคล), เล่ม 110, ตอน 2 ง, 7 มกราคม พ.ศ. 2536, หน้า 4