หมวดหมู่:ชาวเกาหลี

สำหรับบทความหลักในหมวดหมู่นี้ ดูที่ ชาวเกาหลี

ดูเพิ่ม : หมวดหมู่:ชาวเกาหลีเหนือ, หมวดหมู่:ชาวเกาหลีใต้