เจ้าชายรัชทายาทซุนฮวี

องค์ชายรัชทายาทซุนฮวี (เกาหลี순회세자,1551-1563) เป็นพระราชโอรสองค์แรกและองค์เดียวของ พระเจ้ามยองจง พระราชาองค์ที่ 13 แห่ง ราชวงศ์โชซอน

เจ้าชายรัชทายาทซุนฮวี
องค์ชายรัชทายาท
ราชวงศ์ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชบิดาพระเจ้ามยองจง
พระราชมารดาพระมเหสีอินซุน
ประสูติ2094
สวรรคต2106

พระราชประวัติแก้ไข

องค์ชายรัชทายาทซุนฮวี ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1551 เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้ามยองจง ที่ประสูติแต่ พระมเหสีอินซุน จากตระกูลชิม มีพระนามเดิมว่าอะไรไม่ปรากฏ

สถาปนาเป็นรัชทายาทแก้ไข

ในปี ค.ศ. 1557 ตรงกับปีที่ 12 ในรัชกาล พระเจ้ามยองจง ขณะพระชนม์ได้ 6 พรรษาพระราชบิดาได้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นรัชทายาท

สิ้นพระชนม์แก้ไข

องค์ชายรัชทายาท สิ้นพระชนม์เมื่อ ค.ศ. 1563 หลังจากดำรงตำแหน่งได้ 6 ปีขณะพระชนมายุเพียง 12 พรรษาในภายหลังพระเจ้ามยองจงได้พระราชทานพระนามให้พระราชโอรสองค์นี้ว่า องค์ชายรัชทายาทซุนฮวี

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข