ชื่อนี้เป็นชื่อบุคคลเกาหลีที่มีนามสกุลว่า ลี

ลีซานแฮ (이산해; 20 กรกฎาคม 2082 - 23 สิงหาคม 2152) ชื่อรอง ยอซู (여수) ขุนนางชาวเกาหลี บัณฑิต และนักเขียนของยุคโชซ็อน เขารับราชการเป็นอัครมหาเสนาบดีระหว่าง พ.ศ. 2133 ถึง 2135 และ พ.ศ. 2143 ถึง 2145 ลีเป็นสมาชิกของกลุ่มการเมือง ชาวบูรพา ซึ่งในภายหลังได้แยกตัวออกมาเป็น ชาวพายัพ และ ชาวทักษิณ ลีกลายเป็นผู้นำของกลุ่มชาวพายัพ

ลีซานแฮ
이산해
Yi San-hae.jpg
ภาพวาดของลีซานแฮ
เกิด20 กรกฎาคม พ.ศ. 2082
ถึงแก่กรรม23 สิงหาคม พ.ศ. 2152 (70 ปี)
ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีสมัยราชวงศ์โชซ็อน
ชื่อรองยอซู


ลีซานแฮ

ในวัฒนธรรมร่วมสมัยแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข