ฝ่ายใต้ (เกาหลี남인; อาร์อาร์Southerners) กลุ่มการเมืองของ ราชวงศ์โชซ็อน ก่อตั้งขึ้นหลังจากแยกตัวออกมาจาก ฝ่ายตะวันออก (เกาหลี동인; อาร์อาร์Easterners) เมื่อ พ.ศ. 2134 โดยฝ่ายตรงข้ามของ ลีซานแฮ ผู้นำ ยู ซองลยอง ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2150 ผู้นำ โฮมก เสนาบดีฝ่ายซ้าย ระหว่าง พ.ศ. 2218 ถึง 2221 ผู้นำ ยุนฮยู ถูกประหารชีวิตใน พ.ศ. 2223 พวกเขาสนับสนุน จังฮีบิน พระอัครมเหสีของ พระเจ้าซุกจง ระหว่าง พ.ศ. 2231 ถึง 2237 ฝ่ายใต้ยังคงอยู่ต่อจนยุติบทบาทในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 18

สมาชิกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข