แพ็ก ดง-ซู (백동수,1743 - 1816) เป็นนักดาบและนักสู้ชื่อดังในช่วงปลายสมัย ราชวงศ์โชซ็อน ซึ่งต่อมาได้เข้ามาเป็นองครักษ์ข้างกาย พระเจ้าช็องโจ พระราชาองค์ที่ 22 แห่งโชซ็อน เรื่องราวของเขาได้สร้างเป็นละครถึง 2 ครั้ง

แพ็ก ดง-ซู
เกิดค.ศ. 1743
เสียชีวิตค.ศ. 1816
อาชีพนักดาบและนักสู้
คู่สมรสฮวางจินจู
บุตรแพ็ก ยูจิน
บิดามารดาพ่อ :
แพ็ก ซา-ก็อง
แม่ :
พัก ดง-ฮี