อี อิก (เกาหลี이익, 1681 ~ 1763) เป็นขุนนางคนสำคัญในรัชสมัยพระเจ้าซุกจง-ยองโจที่ได้นำวิชาการจากตะวันตกเข้ามายังโชซอน

อี อิก
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ค.ศ. 1681
ราชวงศ์โชซอน มณฑลคยองกี
เสียชีวิต ค.ศ. 1763
ราชวงศ์โชซอน ฮันซอง
ที่อยู่ ราชวงศ์โชซอน ฮันซอง
ชื่อเล่น Seong-ho

ประวัติแก้ไข

อี อิก เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1681 ตรงกับรัชสมัย พระเจ้าซุกจง ในตระกูลลีซึ่งเป็นตระกูลขุนนางที่รับใช้ ราชวงศ์โชซอน มายาวนานหลังจากที่ผ่านการสอบ ควากอ จนได้เป็นขุนนางเขาเข้ารับราชการในรัชสมัยพระเจ้าซุกจง

รับราชการแก้ไข

อี อิกเมื่อได้เป็นขุนนางก็ได้เป็นขุนนางระดับสูงทันทีเพราะมาจากตระกูลใหญ่ซึ่งตระกูลลีของเขาเป็นขุนนางฝ่ายใต้จึงทำให้เขาต้องเป็นขุนนางฝ่ายใต้ไปโดยปริยาย

นำวิทยาการตะวันตกเข้าโชซอนแก้ไข

ในรัชกาลพระเจ้ายองโจฝ่ายใต้ได้รวมตัวกับฝ่ายโซนนแล้วหันมาศึกษาด้านวิทยาการสมัยใหม่ซึ่งทางตัวของอี อิกเองได้เดินทางไปยังจีนเพื่อไปศึกษาเรื่องวิทยาการจากตะวันตกและได้นำเข้ามาเผยแพร่ในโชซอนทำให้ไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายโนนนซึ่งได้รวมตัวกับฝ่ายตะวันตกที่เป็นพวกอนุรักษนิยม

เปิดสำนักซองโฮแก้ไข

หลังจากที่กลับมาโชซอนได้ไม่นานอี อิกก็เปิดสำนักที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม่โดยใช้ชื่อว่า ซองโฮ ซึ่งตัวเขามีลูกศิษย์มากมายและลูกศิษย์ของเขาส่วนมากก็เข้ารับราชการเป็นขุนนางใหญ่ฝ่ายโซนนในเวลาต่อมา

ถึงแก่อสัญกรรมแก้ไข

อี อิกถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี ค.ศ. 1763 ในรัชกาลพระเจ้ายองโจขณะอายุได้ 82 ปี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข