ควากอ

การสอบขุนนางของเกาหลี

ควากอ (เกาหลี과거; ฮันจา科擧) เป็นการสอบขุนนางในสมัยราชวงศ์โครยอและราชวงศ์โชซ็อน โดยทั่วไปการทดสอบเหล่านี้วัดความสามารถของผู้สมัครในการเขียนเรียงความและความรู้เกี่ยวกับ ภาษาจีนคลาสสิก รูปแบบของการเขียนแตกต่างกันไปตั้งแต่วรรณกรรมไปจนถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการรัฐ นอกจากนี้ ยังมีการสอบเพื่อแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ กฎหมาย ฯลฯ

การจำลองประวัติศาสตร์ควากอ
ควากอ
ฮันกึล
과거
ฮันจา
科擧
อาร์อาร์gwageo
เอ็มอาร์kwagŏ

อ้างอิง

แก้