พระสนมชางบิน แห่งอันซาน ตระกูลอัน

พระสนมชางบิน (창빈 안씨,2 กันยายน 1499-15 พฤศจิกายน 1549) เป็นหนึ่งในสามพระสนมเอกที่ พระเจ้าจุงจง ทรงโปรดปรานและเป็นพระอัยยิกาของ พระเจ้าซอนโจ ประสูติเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1499 ได้เข้าถวายตัวเมื่อปี ค.ศ. 1507 มีโอรส 2 องค์คือ องค์ชายยองยาง,องค์ชายท็อกฮึง เป็นพระสนมที่ พระมเหสีมุนจอง ไว้วางพระทัยที่สุดสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1549

พระสนมชางบิน แห่งอันซาน ตระกูลอัน
พระสนมเอกแห่งโชซอน
พระสนมเอกใน พระเจ้าจุงจง
พระราชสวามีพระเจ้าจุงจง
พระราชบุตร영양군, 이이수, องค์ชายท็อกฮึง, 정신옹주
ราชวงศ์โชซอน
ประสูติ2 กันยายน ค.ศ. 1499
เกาหลี 시흥
สวรรคต15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1549 (50 ปี 74 วัน)
พระราชวังคย็องบก

พระราชวงศ์ แก้ไข